Berichten

Doe je wat je zegt? Woorden zijn belangrijk, kijk om je heen: het zijn de woorden die je meenemen of juist niet. In politieke campagnes zijn ze cruciaal. Obama won de verkiezingen met ‘Yes, we can’. Maar dan begint het: gaan we het ook doen? Kan je je woorden waarmaken? In de politiek, zeker in ons coalitielandschap, is dat soms behoorlijk lastig. In het gewone en zeker werkende leven moet je er echter altijd voor gaan je woorden betekenis te geven. Als leider van je organisatie wordt je anders ongeloofwaardig en mensen raken teleurgesteld. Het waarmaken van wat je zegt of belooft is het lastigst in organisaties, niet in de laatste plaats omdat de omstandigheden vandaag de dag snel kunnen veranderen. Doen wat je zegt is dan ook iets anders dan halsstarrig zijn. Daarom is het goed om na de ‘woorden’ het plan van ‘doen’ te delen en voorbeelden te bedenken die laten zien dat je doet wat je zegt. Pak de simpele dingen die zichtbaar zijn zoals: jouw input voor de vergadering van te voren inleveren. Zeggen én doen dus. En dat is vaak een probleem.

Lees meer